Assembled pc : I3 pc, (Core i3 4th gen, 4 GB RAM, 1 TB HDD, 18.5” LED ) RS. 26250/-


Dual core pc, (Dual cure 4th gen, 4 GB RAM, 1 TB HDD, 18.5” LED ) RS. 22250/-


ATOM pc, (Intel Atom CPU+ board , 2 GB RAM, 500 GB HDD, 15.6” LED ) RS. 15250/-